X

T-Bone

RM50.00 (500g)

– Lembu tempatan
– 500g