X

Lamb Organ

RM25.00 (500g)

Pilihan Organ

– Kambing biri-biri tempatan
– 500g

Harga sama untuk semua pilihan organ.